I miejsce w Brennej

I miejsce w Brennej

 

W dniach 2 i 3 lipca 2011 roku odbył się w Górkach Wielkich 44. Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych. Jury w składzie: Teresa Kłaptocz-Chrapek – muzyk, Małgorzata Kiereś – etnograf, Magdalena Makaruk – muzyk, Leon Majkut – muzyk przyznało I MIEJSCE w KAT. Kapel – Kapeli „GROJCOWIOANIE” z Wieprza. Gratulujemy !!!
44. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych - wyniki Protokół z posiedzenia jury 44. Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych, który odbył się w Górkach Wielkich w dniach 2 i 3 lipca 2011 roku Jury w składzie:Teresa Kłaptocz-Chrapek – muzyk,Małgorzata Kiereś – etnograf,Magdalena Makaruk – muzykLeon Majkut – muzykoceniło 59 prezentacji konkursowych, w tym: 29 w wykonaniu zespołów śpiewaczych z akompaniamentem, 18 w interpretacji zespołów śpiewaczych występujących a cappella, 5 kapel i 7 zespołów regionalnych.Postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:Kategoria grup śpiewaczych z akompaniamentem:I miejsce i nagroda w wysokości 600 zł: Regionalny Zespół Śpiewaczy Nadolzianie z KaczycII miejsce i nagrody w wysokości 400 zł każda: Regionalny Zespół Folklorystyczny Rogozanki z Rogoźnika Grupa Śpiewacza Rojanki z Żor Zespół Śpiewaczy Talizman z Pawłowic Zespół Regionalny Wrzos ze SkoczowaIII miejsce i nagrody w wysokości 300 zł każda: Grupa śpiewacza Zespołu Akordeonistów Katowice-Kleofas z Katowic, Zespół śpiewaczy Jagoda z Żor, Regionalny Zespół Śpiewaczy Niezapominajki z Jastrzębia-Szerokiej, Zespół Śpiewaczy Sączowianki z Bobrownik, Regionalny Zespół Śpiewaczy Wiślanie z Wisły Małej,wyróżnienia i nagrody finansowe w wysokości 200 zł każda: Regionalny Zespół Folklorystyczny Kopciowiczanki z Chełma Śląskiego, Ludowy Zespół Śpiewaczy Ożarowianki z Ożarowic, Grupa śpiewacza Zespołu Regionalnego Senior ze Skoczowa,wyróżnienie specjalne i nagroda w wysokości 100 zł: Szymon Piguła – akordeonista, akompaniator grup Sączowianki i Pyrzowianki;Kategoria grup śpiewaczych a cappella:I miejsce i nagrody w wysokości 500 zł każda: Regionalny Zespół Śpiewaczy z Radostowic, Grupa śpiewacza Stejizbianki z Wisły, Grupa śpiewacza Tkocze z Wisły,II miejsce i nagrody po 400 zł każda: Grupa śpiewacza Zespołu Regionalnego Dolanie z Łąki, Regionalny Zespół Śpiewający Studzieńczanie ze Studzionki,III miejsce i nagrody w wysokości 300 zł każda: Zespół Śpiewaczy Dobieszowianki z Bobrownik, Zespół Śpiewaczy Wymysłowianki z Bobrownik,wyróżnienia i nagrody finansowe po 200 zł każda: Grupa śpiewacza zespołu Czantoria z Lesznej Górnej, Regionalny Zespół Śpiewaczy Jaśkowiczanie z Orzesza, Zespół Śpiewaczy Mizerowianie z Suszca, Zespół Regionalny Podlesianki z Katowic-Podlesia;Kategoria zespołów regionalnych:I miejsce i nagrody w wysokości 1000 zł każde: Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów z Andrychowa, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Bestwina z Bestwiny,II miejsce i nagroda w wysokości 600 zł: Zespół Regionalny Jaworze z Jaworza,III miejsce i nagroda w wysokości 500 zł: Zespół Folklorystyczny Bojszowianie z Bojszów,Wyróżnienia i nagrody finansowe po 400 zł każda: Zespół Pieśni i Tańca Kozianie z Kóz, Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Osiny z Żor, Zespół Regionalny Pioskowanie z Piasku;Kategoria kapel:I miejsce i nagroda w wysokości 500 zł: Kapela Grojcowianie z Wieprza,II miejsce i nagroda w wysokości 400 zł: Zespół muzyczny Gabriela Sznajdra z Katowic,III miejsce i nagrody po 300 zł każde: Kapela Bojszowy z Bojszów, Kapela Regionalna Mierzęcice z Mierzęcic,Wyróżnienie i nagroda w wysokości 200 zł: Kapela Ludowa Od SączowaPrzegląd został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna oraz Fundację im. Zofii Kossak.Nagrody w łącznej wysokości 14 100 zł ufundował Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.Uwagi juryW wielu grupach śpiewaczych i zespołach regionalnych poprawek i uzupełnień wymagają prezentowane na scenie stroje ludowe. Razi brak nakryć głowy, zwłaszcza wówczas, gdy można skorzystać z chust noszonych na ramionach. Często korekty wymagają również fartuszki; bywa, że są za krótkie, brakuje im dobrego kroju, koloru i wzoru. Do stroju ludowego nie należy zakładać czarnych rajstop, a w przypadku stroju cieszyńskiego, zwłaszcza u osób starszych – czerwonych lub białych przepasek. Kolor to również część tradycji ludowej! Jury prosi, aby stroje zespołów były zróżnicowane, ujednolicanie ubiorów grupy jest zabiegiem sztucznym, burzącym autentyczność przekazu.Jury z satysfakcją odnotowuje fakt, że zespoły sięgają do archaicznego repertuaru i prezentują pieśni ludowe o trudnej linii melodycznej. Prosi, aby kontynuować poszukiwania repertuarowe, czy to sięgając do starych zbiorów pieśni, czy też do pamięci najstarszych osób. W czasie prezentacji pieśni warto korzystać z zaśpiewów inicjalnych, które pomagają w utrzymaniu linii melodycznej wykonywanych utworów. Pieśni nie należy ilustrować, pokazywać przy pomocy gestykulacji ich treści, ani też dopisywać do archaicznych tekstów nowych treści, na przykład nazw własnych miejscowości.Wykonywanym piosenkom brakuje na ogół radości, wesołości, oddania śpiewem nastroju. Przecież śpiew to nie kara, lecz zabawa! Niestety, w dalszym ciągu, zwłaszcza przy akompaniamencie akordeonu, we frazie melodycznej lub zdaniu muzycznym pojawia się dodawanie jednego lub nawet dwóch taktów. Pojawiało się także, zwłaszcza w rytmicznych utworach, zjawisko akcentu na każdą sylabę, powodujące zaburzenie płynnej melodyki. W efekcie zamiast śpiewu słyszeliśmy rodzaj melorecytacji. Należy również popracować nad tym, aby tzw. wspólne wejścia były śpiewane równo i czysto.Wśród kapel zauważa się niedobrą tendencję, polegającą na odchodzeniu od tradycyjnego składu instrumentów lub ograniczaniu roli prymisty. W programach tanecznych należy natomiast zwrócić uwagę na niepotrzebne przyspieszanie tempa tańców, co powoduje, że niemożliwe staje się właściwe wykonanie określonych figur choreograficznych.Jury podkreśla, że mimo konieczności przeniesienia konkursowych prezentacji do zastępczego pomieszczenia pod dachem, warunki do oceny grup śpiewaczych i kapel były dobre. Rezygnacja z niepotrzebnego w tych warunkach nagłośnienia i mikrofonów, a także bliski kontakt z wykonawcami, to wszystko pozwoliło ocenić rzeczywiste umiejętności występujących zespołów.Jury wyraża wielkie uznanie i szacunek dla wszystkich uczestników przeglądu