OPP 1%

PRZEKAŻ nam swój 1,5% podatku

PRZEKAŻ nam swój 1,5% podatku

  Zbliża się czas rocznych rozliczeń finansowych. PRZEKAŻ swój 1,5% podatku na rzecz OPP - Organizacji Pożytku Publicznego. Wspieraj rozwój kultury ludowej Żywiecczyzny !!! - Nie pozwól się wykorzenić !!! Wesprzyj OPP - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "GROJCOWIANIE" w Wieprzu - KRS 0000105241  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniu za rok podatkowy mogą złożyć wniosek o przekazanie na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) określonej kwoty podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Wniosek o przekazanie % podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego jest dobrowolny. W 2023 roku, w rozliczeniach rocznych dochodów uzyskanych w 2022 roku można będzie zadysponować większym (1,5%) niż dotąd (1%) procentem swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.  

Nowy Zarząd naszego Stowarzyszenia wpisany do KRS

Nowy Zarząd naszego Stowarzyszenia wpisany do KRS

  Informujemy że nasze Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Grojcowianie” w Wieprzu (KRS 0000105241, Regon 070918730) po złożeniu pełnej dokumentacji zmian we władzach Stowarzyszenia Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu i zmian w KRS zgodnie z wynikami wyborów ostatniego naszego Walnego Zebrania w dniu 27.10.2022 r' W wyniku wyborów Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: Marek JURASZ – Prezes (bez zmiany), Czesława KŁUSAK – Sekretarz (bez zmiany),  Anna TOMIAK – Zastępca Prezesa,  Sylwia PIĄTEK – Skarbnik, Artur PIĄTEK - Członek Zarządu,  Sylwia DYBAŁ – Członek Zarządu,  Jednocześnie członkowie Zarządu podpisali stosowne oświadczenia. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Grojcowianie”w Wieprzu ukonstytuowała się w składzie: Dawid STASICA – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  Barbara ŚWINIAŃSKA – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  Monika WOREK – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,  Jednocześnie członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podpisali stosowne oświadczenia. Na tym procedura została zakończona a Zarząd może pełnoprawnie wykonywać swoje cele statutowe Stowarzyszenia    

PROSIMY o wsparcie 1%

PROSIMY o wsparcie 1%

  Zbliża się czas rocznych rozliczeń finansowych. PRZEKAŻ swój 1% podatku na rzecz OPP - Organizacji Pożytku Publicznego. Wesprzyj kulturę ludową - Nie pozwól się wykorzenić !!! Wesprzyj Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "GROJCOWIANIE" w Wieprzu - KRS 0000105241    

Sprawozdania finansowe i merytoryczne SSK "Grojcowianie"

  Przedstawiamy szystkim zainteresowanym dokumenty księgowe SSK „Grojcowianie” za 2013 r: Bilans na dzień 31.12.2013 r Rachunek wyników na dzień 31.12.2013 r Informację dodatkową do Sprawozdania finansowego SSK „Grojcowianie” za 2013 r   Jednocześnie informujemy że na stronie Departamentu Pożytku PublicznegoMinisterstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.pozytek.gov.pl można przeglądać sprawozdania organizacji pożytku publicznego za lata 2011 – 2012 w tym SSK „Grojcowianie” - KRS 0000105241 - http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/