"Słownik gwary górali żywieckich"

Publikacją poruszającą zagadnienie gwary Górali Żywieckich jest wznawiany właśnie i rozszerzony słownik Jana Karola Nowaka „Słownik gwary górali żywieckich”. Gwarze Górali Żywieckich poświęcony jest projekt PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Leader 4 zakładający wydanie albumu pt. „Gwara górali żywieckich”. Zainteresowanych projektem zapraszamy do zapoznania się z nim na jego stronie:

www.gwaragoralizywieckich.pl