Oddział Górali Żywieckich ZP

VII Powiatowy Zjazd Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan

VII Powiatowy Zjazd Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan

  Dnia 27 maja RP 2017 w Milówce, odbył się VII Powiatowy Zjazd Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan oraz "Święcone". Zjazd rozpoczął się o godzinie 12.00 modlitwą Anioł Pański, prowadzoną przez ks. Prałata Władysława Nowobilskiego, w obecności Dziekana Milowskiego, ks. Krzysztofa Żaka. Po sprawozdaniu Prezesa Stanisława Lizaka z dzialalności Zarządu w kadencji 2014-2017, delegaci na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili ustępującemu Zarzadowi absolutorium. Po zawiązaniu się Komisji Skrutacyjnej rozpoczęły się głosowania, które wyłoniły nowe władze Oddziału, na lata 2017-2020: Prezesa Oddziału, Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Prezesem został wybrany Tadeusz Fiedor z Kamesznicy, zasłużony działacz związkowy, który do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa. Po 12 latach prezesem został ponownie mieszkaniec gminy Milówka, gdzie znajduje się siedziba Oddziału. Podziękowania ustępującemu prezesowi Stanisławowi Lizakowi z Radziechów, złożyła w imieniu delegatów Jadwiga Jurasz, kierowniczka zespołu "Grojcowianie". Za 6 lat rzetelnie wykonanej pracy na rzecz Związku Podhalan, prezes Lizak otrzymał owacje na stojąco oraz odśpiewano mu 100 lat! 100 lat zaśpiewano również Władysławowi Motyce, honorowemu prezesowi Oddziału, który obchodził tego dnia urodziny, a także Janinie Tlałce. Prezes Lizak podziękował współpracownikom, którzy wspierali go podczas kadencji, wręczając w podzięce książkę "Beskidy i Tatry straż góralskiej watry" autorstwa Władysława Motyki. Wręczone zostały także tytuły "Zasłużony dla Oddziału Górali Żywieckich ZP:", które otrzymało 20 członków Oddziału. Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków przegłosowanych zostało również 5 uchwał dotyczących: nadania tytułów zwiazkowych, wyboru delegatów na Zjazd Podhalan, zaopiniowania projektu Statutu ZP, zatwierdzenia działań na rzecz programu edukacji regionalnej dla Żywiecczyzny oraz wspierania akcji na rzecz cywilizacji życia i obrony wartości chrześcijańskich w życiu społecznym i rodzinnym. O godzinie 15.00 odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył ks. prałat Józef Nędza. Następnie ogłoszono wyniki wyborów na prezesa Oddziału. Ustępujący prezes Stanisław Lizak przekazał prezesurę nowemu prezesowi Tadeuszowi Fiedorowi. Wzruszony prezes w swoim wystąpieniu nakresłił główne kierunki działań w nowej kadencji. Głos zabrali również: Marek Wawrzuta, prezes Oddziału Związku Podhalan w Oświęcimiu, Kazimierz Tlałka, prezes Towarzystwa Patriotycznego Żywiecczyzny, Andrzej Nycz, prezes stowarzyszenia Beskidzki Dom i wiceprezes Oddziału Górali Żywieckich w Wilkowicach, Jan Pituła, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego „Roztoka“, Jan Zacharejko, asystent posła Stanisława Pięty, Roman Rokita, przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego, a także Andrzej Kalata, Starosta Żywiecki. Władysław Motyka, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan przypomniał o zbliżających się uroczystościach, które będą wyznaczać rytm działań nowo wybranych władz Związku Podhalan w najbliższym czasie: 6 czerwca – uroczyste obchody Objawień 100 – lecia Matki Boskiej Fatimskiej w Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem, 1 lipca – koronacja obrazu Matki Boskiej Kaźmierzowskiej w Rajczy, 7-8 lipca Zjazd wyborczy Związku Podhalan w Ludźmierzu, 23 lipca – podniesienie sanktuarium w Rychwałdzie do rangi Bazyliki Mniejszej, a także III Zjazd Karpacki, w dniach 23 sierpnia – 27 sierpnia w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Około 17 nastąpił uroczysty wymarsz pocztów sztandarowych do kościola parafialnego w Milówce. Delegaci złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II oraz tablicą Józefa Szczotki. O 17. 30 górale wzięli udział w Nabożeństwie Majowym i następnie o 18 w Mszy Świętej. Zgromadzonych przywitał Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ks. Stanisław Lubaszka, Płomienne kazanie wygłosił Kapelan Związku Podhalan, ks. prałat Władysław Zązel, za co serdecznie mu dziękujemy. Podkreślił w nim sens pracy związkowej i znaczenie prezesów dla rozwoju działalności Oddziału. Począwszy od Władysława Motyki każdy z nich wnosił coś nowego, co przyczyniało się do rozkwitu działalności góralskiej na Żywiecczyźnie. Dziękując Księżom za Mszę Świętą odprawioną w intencji Zwiążku Podhalan, Władysław Motyka przedstawił nowego prezesa Tadeusza Fiedora. Razem podziękowali ks. Kapelanowi Zązlowi oraz Księżom, za opiekę duszpasterską. Po Mszy Świętej wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie, po czym zakończył się Zjazd. Prezesowi Stanisławowi Lizakowi oraz wszystkim, którzy brali udział w pracach w ramach władz Związku Podhalan w latach 2011 – 2017 składamy serdeczne Bóg zapłać. Ustępujące władze zostawiają Oddział Związku w należytym stanie z wieloma możliwościami rozwoju. Nowemu Prezesowi Tadeuszowi Fiedorowi i wybranym władzom życzymy, by ten rozwój mogli urzeczywistnić, w czym niech dopomaga św. Jan Paweł II, patron Związku Podhalan, Najświętsza Panienka i Pan Nasz Jezus Chrystus, amen!  Autor: Piotr Motyka (Członek Zarządu Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich), Milówka RP 2017  

Opłatek OGŻ ZP w Żywcu Sporyszu

Opłatek OGŻ ZP w Żywcu Sporyszu

  W dniu 29 stycznia RP 2017 w Żywcu - Sporyszu odbyło się spotkanie opłatkowe Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich. Uroczystość rozpoczęła się o 11 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Adam Hopciaś, proboszcz miejscowej Parafii Chrystusa – Króla, która w tym roku obchodzi 50 – lecie erygowania, ks. dziekan Franciszek Warzecha a także Kapelani Związku Podhalan: ks. prałat Władysław Zązel, który po góralsku wygłosił porywającą homilię oraz ks. Adam Ciapka. Podczas Mszy Świętej poświęcony został czwarty sztandar Oddziału Górali Żywieckich, tym razem z wizerunkiem Matki Boskiej z kaplicy na Grapce w Kamesznicy. Sztandar zdobi także znak Związku Podhalan i Krzyż Narodowych Sił Zbrojnych.    

Jubileusz 90 lecia Związku Podhalan na Żywiecczyźnie

Jubileusz 90 lecia Związku Podhalan na Żywiecczyźnie

Dnia 9 października 2016 odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 90 – lecia Związku Podhalan na Żywiecczyźnie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy  oraz związana z tym promocja najnowszej książki Władysława Motyki „Beskidy i Tatry straż góralskiej watry". Miejscem spotkania była kolebka góralszczyzny żywieckiej, czyli Radziechowy.

Posiedzenie Zarządu OGŻ ZP w Rajczy Dolnej

Posiedzenie Zarządu OGŻ ZP w Rajczy Dolnej

Informuje się wszystkich członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej, że w dniu 3 sierpnia 2016 r. o godz. 19 00 w Sali "Biołej Izby" w Rajczy Dolnej – odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.    

Posiedzenie Zarządu OGŻ ZP w Rajczy Dolnej

Posiedzenie Zarządu OGŻ ZP w Rajczy Dolnej

Informuje się wszystkich członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej, że w dniu 5 lipca 2016 r. o godz. 19 00 w Sali Biołej Izby w Rajczy Dolnej – (WTOREK) odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.  

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich ZP

Posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich ZP

  Informuje się wszystkich członków zarządu, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej, że w dniu 31 maja 2016 r. o godz. 19 00 w Sali Biołej Izby w Rajczy Dolnej – ( WTOREK ) odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.