Kontakt z Zespołami:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “GROJCOWIANIE” z Wieprza
Brzuśnik 233, 34-382 Bystra, POLSKA
kom. 607 174 290
www.grojcowianie.org
e-mail:
grojcowianie@grojcowianie.org

Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego”Grojcowianie” w Wieprzu:
Marek Jurasz - kom. 783 989 100, 34-381 Radziechowy, Przybędza, ul. Cesarka 8

e-mail: m.jurasz@adres.pl

Kierownictwo artystyczne i choreografia:
Jadwiga JURASZ, 34-381 Radziechowy, Przybędza, ul. Cesarka 8

kom: 607 174 290

Kierownictwo muzyczne:

Instruktor muzyczny, akompaniator, nauczyciel śpiewu

mgr Wanda COJDA-POTASIAK

Instruktor muzyczny

Sabina JURASZ

Magdalena STASICA

Izabela PŁONKA

Jakub LACH

Od października 2022 r z naszymi Zespołami pracują nowi instruktorzy muzyczni którzy czuwają nad naszymi muzykantami i walorami głosowymi naszych tancerzy. Chcemy przedstawić ich sylwetki i zaprezentować krótko ich kwalifikacje: mgr Wanda COJDA-POTASIAK – Instruktor muzyczny – akompaniator, nauczyciel śpiewu - 5 letnie studia dzienne – wychowanie muzyczne, szkoła muzyczna w klasie fortepianu, Izabela PŁONKA – Instruktor muzyczny - PSM I st. w Żywcu - skrzypce, PSM II st. im.I.Paderewskiego w Cieszynie – tytuł zawodowy: muzyk instrumentalista, specjalizacja w zakresie gry na skrzypcach, UŚ filia w Cieszynie – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek wychowanie muzyczne ze specjalnością instruktorską, Magdalena STASICA – Instruktor muzyczny - Filologia polska, specjalność nauczycielska. Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, Szkoła Muzyczna I i II stopnia – skrzypce, altówka, wieloletnia tancerka oraz prymistka Zespołu, Sabina JURASZ – społeczny instruktor muzyczny - Liceum Plastyczne w Zakopanem – specjalność LUTNICTWO, Krakowskie Szkoły Artystyczne – specjalność Projektowanie ubiorów, wieloletnia tancerka oraz prymistka Zespołu, Anna TOMIAK – grupa dzieci w ramach RYTMIKI z elementami tańców ludowych - Etnologia na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na ATH w B-B, Studium Tańca w Nowej Hucie, wieloletnia solistka oraz tancerka Zespołu. Kierownikiem i choreografem Zespołów pozostaje Jadwiga JURASZ