Majówka z

Majówka z "Grojcowianami" na Bielowym Polu

Dzisiaj po raz kolejny spotkaliśmy się mieszkańcami Brzuśnika przy Kaplicy na Bielowym Polu aby tradycyjnie odśpiewać Nabożeństwo Majowe. Wyjątkowo piękna pogoda sprawiła iż zgromadziła się liczna grupa mieszkańców oraz gości. Serdecznie dziękujemy za wspólne śpiewanie.

"...Kaplica "Na Bielowym Polu" "Dzieje Kaplicy w Brzuśniku sięgają lat 1854-1863, gdy wsie Wieprz, Bystra i Brzuśnik starały się o przeniesienie kościoła parafialnego z Cięciny do Brzuśnika lub wyodrębnienie tych miejscowości z parafii ciecinskiej i utworzenie z nich nowej odrębnej parafii.(...) Ostatecznie do wydrębnienia, nowej parafii jednak wtedy nie doszło, ale Konsystorz biskupi Tarnowski zalecił wybudowanie kapliczek w Brzuśniku (wspólnej z Bystrą) i Wieprzu, w których co pewien czas, ale tylko w dni powszednie, miały być odprawiane msze dla najrzadziej chodzących do kościoła, zwłaszcza osób starszych i dzieci. Według miejscowej tradycji fundatorami działki byli Józef i Anna Bielowie.(...) Kaplicę zbudowano za pieniądze zebrane przez gminę Brzuśnik. Cała wies ufundowała również wyposażenie wnętrza.(...) Obecny kształt kaplica uzyskała w 1924 roku..." źródło : "Zabytkowe kaplica, kapliczki i figury przydrożne we wsiach gminy Radziechowy-Wieprz" Przemysław i Monika Dyrlaga

W 2023 roku mieszkańcy postanowili odnowić otoczenie Kaplicy. Pod okiem Pani Sołtys Józefy Skolarz wycięto stare drzewa, zmieniono ogrodzenie, nasadzono ozdobne krzewy dzięki czemu miejsce to zyskało przestrzeń i stało się bardziej widoczne dla otoczenia. Serdeczne podziękowania dla KGW Brzusnik, Radnego Rafała Gołka oraz Marii Dędys, Stanisława Nowaka, Stanisława Duraja i wszystkich mieszkańców za ofiarność i pomoc finansową przy tych działaniach.